Registrering

All information sendes till registrator:


Priser på registrering:


All registrering og andre ting som registratoren skal gjøre blir ikke begynt utført før kunden har satt inn det gitte beløp på foreningens konto.

I følge mattilsynets regler for hestehold, er det påbudt at alle hester i Norge skal ha pass og microchip. Norsk Lipizzanerforening har egen registrator som utfører registreringen , eierbytte og andre registreringsoppgaver. Vi følger mattilsynet og Norsk hestesenters regler for registrering og utgivelser av pass.

Registrering av Føll og uregistrerte hester som trenger pass, chip og DNA-test:


Det er Norges Veterinærhøyskole som har ansvar for utføring av DNA-test. Mangler foreldre DNA-test, får ikke føllet/hesten et DNA- nummer i passet, men er likevel registrert der og kan senere få det om foreldre blir testet og godkjent.

Registrering av importhest.

Registratoren trenger pass, importpapirer og kjøpskontrakt for å få hesten registrert. Registreringen starter når registreringsavgiften er betalt inn på foreningens konto. Hesten blir vurdert til hvilken register den tilhører, og det blir laget Eiersertifikat og Stamtavle. Hesten får et Norsk nummer og beholder det utenlandske passet om det er godkjent etter norske regler.

Eierbytte

Alle Norskregistrerte Lipizzanere får tildelt et eiersertifikat og er registrert i vår database. På baksiden av sertifikatet må eier skrive under og føre på den nye eier. Dette sendes til registrator med kopi av kjøpekontrakt. Når omregistrerings avgiften har kommet inn på forening konto, blir et nytt sertifikat sendt til den nye eier. Passet kan også sendes inn om det skal stemples og skrives under av registratoren. Når man har kjøpt/overtatt en Lipizzaner skal Pass, eiersertifikat og stamtavle følge hesten.

Microchip

Det er påbudt i følge mattilsynet i Norge at alle hester skal ha chip. Veterinæren kan sjekke det med en skanner. Det bør sjekkes nøye før det blir satt inn ny, slik at ikke hesten har fra før.. Mangler hesten chip kan du få tilsendt fra foreningen og med den følger et skriv som skal fylles ut av veterinæren og returneres Registratoren.

DNA-tester

Om hesten din ikke har en DNA profil fra før og virker i avl, anbefaler jeg at det blir tatt en DNA- analyse for å få Fullverdig DNA-profil på avkommene. 20 Halehår med rot kan sendes til registratoren og blir sendt videre til analyse når avgiften er satt inn på Foreningens konto.

Døde hester

Døde hester bør rapporteres inn til registratoren. Send mail, ring eller send SMS for å opplyse om at hesten ikke lever lenger. Ta gjerne hårprøver av hesten dersom den har virket i avl for å være sikker på at DNA opplysninger ikke går tap i forhold til avkom. 20 halehår med rot puttes i konvolutt og kan sendes til registratoren og vil bli sendt videre til analyse når avgiften er betalt inn på Foreningens konto.

Dublikater

Alle tapte papirer og pass kan erstattes med et dublikat, Hesten skal kun ha et pass og et eiersertifikat som er i bruk. Passet må fylles ut på nytt av vetrinær og det vil bli stemplet DUBLIKAT for å informere at det er blitt gitt ut original før.

Vurdering av importer/avstamningspapirer

Avlsrådet i NLF og våres konsulenter kan gi hjelp og råd og vurdere avstamningspapirer om det er tvil om hesten er renraset eller andre saker som gjelder importhester, kjøp og salg. Det blir anbefalt på det sterkeste da det foregår en del svindel av å selge hester som ikke er 100 % renraset. Man kan be om et LIF- eksportpapir som blir gitt ut av foreningen hvis du har solgt en LH-registrert hest ut av landet og man kan be om et eksportpapir om du har kjøpt hest i utlandet.

Navnendring

Man kan bytte navn på hesten, men det må være et navn som er godkjent som et lipizzanernavn og vil bli vurdert i styret. Alle papirer og pass må sendes inn. Det vil bli bytte passark, lagd nytt eiersertifikat og stamtavle.

Ponnimålekort

Har du en hest som er ponni har vi et eget ponnimålekortark som kan settes inn i passet. Gi beskjed om du vil ha ponnimålekort i passet når hesten er under registrering, eller send passet inn til registrator så blir det ordnet.

Bedekningslister

Hingstholder må sende inn en bedekningsliste før 1. Oktober.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.