Rasebeskrivelse

Rasebeskrivelse

(etter Dr. Lehrner)hestehodet

Lipizzaneren er en middelsstor hest med omtrent 150-155 cm i stangmål. Den har harmoniske proporsjoner, og kjennetegnes ved finhet og utstråling i uttrykk, manerer og bevegelser. Lipizzanerens fundament skal være tørt, kroppsproporsjonene skal virke betydelige men samtidig harmoniske. Det noe lange midtstykket bør ikke forstyrre helhetsinntrykket av hesten.

Hodet skal være tørt, edelt og uttrykksfullt, med vakre øyne. Pannelinjen skal være lett buet. Halsen skal være kraftig med en vakker man og en fin hodeansats. Halsen er ofte noe høyt ansatt.

Mankestykket er hos lipizzaneren ikke særlig sterkt markert, men det må være tilstrekkelig markert til å muliggjøre et godt sadelleie. Det forekommer at ryggen kan være noe lang, og den må da være tilstrekkelig kraftig. Krysset må være muskuløst, og helst noe hellende.

Høy haleansats og kryssbensleie forekommer relativt ofte hos lipizzanere, men er uønsket. Halens holdning skal være stolt og hevet.

Selv om lipizzanerens kroppsproporsjoner skal være betydelige, skal den likevel gi et ridehestinntrykk. Skulderen skal være storflatet og muskuløs. Den er ikke så skrått anlagt og så lang som hos hester med engelsk blod.

Skinnebensomfanget kan være noe mindre enn hos andre hesteraser av samme størrelse. Likeledes kan leddene være mindre kraftige enn hos andre raser, men de må være godt markert, og de bør ikke forstyrre et harmonisk helhetsinntrykk.

Lipizzanerens hover er små, kompakte og motstandsdyktige. Smale hover kan forekomme, og disse kan tolereres hvis de ikke virker negativt inn på hestens egenskaper.

Lipizzanerens gange må være taktfast, energisk og elegant. Avvikelser fra midtlinjen er uønsket. Elastiske bevegelser, gjerne med svevemoment i trav, er særlig ettertraktet.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.