Krigshistorie

Lipizzanerens krigs-historie

Siden opprettelsen av stutteriet i Lipizza i 1580 av erkehertug Karl II, er lipizzanere mange ganger blitt truet av krig.

krig 1

Under Napoleonhærens flukt i 1797 under felttoget mot Osmannerne, måtte Lipizza-stutteriet evakueres. 300 hester foretok en slitsom reise som varte i seks uker; til sjøen Balatons bredder i Ungarn. 16 føll ble født underveis, og ble transportert på vogner. Mot slutten av året ble det fred og flokken kunne vende hjem. At alle føll kom levende hjem, bekrefter rasens hardførhet.

I 1805 ble det igjen krig mellom Frankrike og Østerrike, og Lipizzas hester måtte flykte på nytt. Denne gangen til stutteriet i Ðakovo. På denne "vinterflukten" i november 1805 ble hestene satt på en hard prøve. Sult og kulde var hestenes faste følgesvenn gjennom to år, og våren 1807, da hestene vendte tilbake til Lipizza, ble kun ett føll født.

Krig 2

Men den alvorligste prøven for rasens eksistens kom kun to år senere, i 1809. Igjen måtte lipizzanere flykte for franskmennene og turen gikk denne gangen til det ungarske Mezohegyes. En tur med 289 hester, som varte i 45 dager. Av tre fødte føll underveis døde ett, mens resten av flokken klarte prøvelsen. Flokken trivdes ikke på den sumpede myrjorden, da de jo var vant til det stenete jordsmonn i Lipizza. Også føden og vannets kvalitet var langt under den ønskede standard. Lipizzanerne fikk infeksjonssykdommer, og av 110 drektige hopper var det 27 som aborterte. I 1814 vendte de tilbake til Lipizza.

Mai 1915: Italienerne valgte de alliertes side mot Østerrike/Ungarn. Fem dager senere ankom flokken fra Lipizza i Laxenburg ved Wien, hvor avlshoppene ble inlosjert. Ungdyrene ble brakt til Kladrub i Böhmen. Også her aborterte mange hopper og fruktbarheten ble sterkt redusert (fra 80% til 10%).

Krig 3

November 1918: Det Østerrikske-Ungarske dobbeltmonarki ble oppdelt i flere mindre stater. Da Lipizza nå ble italiensk, ble det besluttet å dele lipizzanerflokken mellom Østerrike og Italia. De unge hestene i Kladrub gikk til Tsjekkoslovakia.

1920: De østerrikske lipizzanerne finner husly i Piber, i provinsen Stiermarken.

I 1942 ble de lipizzanerstutterier som da inngikk i det nazistiske Stortyskland, brakt sammen i Hostau i Böhmen. I 1943 ble også hestene fra Lipizza flyttet til Hostau. Våren 1945 sørget general Pattons (m.flere) berømte redningsaksjon for at lipizzanerflokken ble overført til den allierte side; sannsynligvis var det rasens redning

Flokken ble igjen oppdelt og gitt tilbake til de opprinnelige eiere. De østerrikske avlshopper ble forenet med hingstene ved den Spanske Rideskole i Sankt Martin.

Krig 4

Allerede før redningsaksjonen var gjennomført fant den minneverdige forestillingen for general Patton sted. Den daværende direktør for rideskolen, Alois Podhajsky, bad den amerikanske kommandant å ta rideskolen under sin beskyttelse.

På grunn av borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia er rasen nå igjen inne i en vanskelig periode.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.