Farger på Lipizzanere

Farger på Lipizzanere

Lipizzanerføll blir født mørke, men etter hver hårfelling blir hestene lysere i fargen. De fleste lipizzanere blir hvite i en alder av fire til ti år, men det finnes også et lite antall som forblir brune eller sorte.

Skimmelfargen har ikke alltid vært dominerende i rasen. Når vi ser George Hamiltons kjente maleri "Hopper i Lipizza, 1927" ser vi at det kun er en liten del av hestene som er skimmelfarget. Vi kan heller ingen sammenheng mellom farger og de forskjellige hingstelinjene. For eksempel er Neapolitano Perletta i Topolcianky er en skimmel, mens Neapolitano XXI i Fagaras er en fuks, Conversano II Canissa (Top) er sort mens Conversano XXII (F) er en skimmel.

I 1943 gjorde man et forsøk på å avle sorte hester ved å bruke en sort avlshingst. Forsøket ble totalt mislykket. Man endte opp med noen brune og noen mørke skimmler ved siden av de vanlige skimmelfargede. Inntil 1970 fantes det en sort Favory hingst og en sort Neapolitano hingst i Fagaras, men det blir stadig sjeldnere å se sorte hingster på et stutteri. Derimot har det dukket opp flere fukser.

Som i andre land foretrakk man i Romania mørkere hester for arbeid i landbruket, hvor det var upraktisk å ha en skimmel. Men nå da hestene blir fortrenget av mekaniske "arbeidshester", og etterspørselen etter sportshester er voksende, ser det ut til at skimmelfargen blir mer og mer dominerende.

En Neapolitano hingst med en stor andel brune avkom (20%) er blitt tatt ut av avlen sammen med avkommet. Man har imidlertid ikke klart å eliminere mørke farger, og må fortsatt regne med å få sort og brunt avkom etter to skimmelforeldre, ettersom sort og brunt har dominante gener. På den spanske rideskole var det i 1880 åtte brune av 23 utdannede hingster, noe som sier litt om hvor utbredt disse fargene var før. I Lipizza og Piber har man selv etter tiår med selektiv avl ikke klart å eliminere disse fargene. Det er fortsatt tradisjon at en av skolehestene i den spanske rideskole er brun eller sort, men også de har skimmelforeldre som bærer det skjulte genetiske arvanlegg for brunt eller sort.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.