Brennemerker

Brennemerker

Innenfor hesteavl er nøyaktig identifikasjon av dyr av stor betydning. Brennemerking ble opprinnelig brukt som eiendoms- eller seleksjonsmerking, men ble senere også brukt til å identifisere avstamning og stutteri. Brennemerking er et symbolspråk. Selv om fantasien har hatt fritt spill ved valg av symbolene, har det fortinnsvis vært et nøkternt preg på merkene innen hesteavl. Man kan skille mellom stutteri-, avstamnings-, og føllbrennemerker, som alle kan finnes på ett og samme dyr. Avlshopper har i tillegg ofte et stamboknummer på halsen.

Utvikling av lipizzanerstutterier og deres brennemerker

Hingster og hopper har forskjellige avstamnings-brennemerker. Mens merkene for hingster stort sett er de samme for alle stutterier, er det litt variasjon i hvilke merker som benyttes for hopper. Figuren nede viser avstamnings-brennemerker for hingster og hopper for de ulike stutteriene.

Brennemerket for hopper fra Pluto-linjen er en linje med en og en halv (SZ) til tre bølger (P). Man antar at dette brennemerket symboliserer det sjøomringende Danmark; hjemlandet til stamfaren Pluto.

Symbolet for hopper fra Conversano-linjen; en sirkel med en strek, kommer fra et Neapolitansk våpen, og blir brukt på forkjellige måter på stutteriene (vannrett strek eller skråstrek).

Symbolet for hopper fra Neapolitano-linjen er et kryss. I Piber benyttes et kryss der en av armene er lengre enn de andre. Krysset symboliserer vanligvis to sabler, mens det i Piber symboliserer et Neapolitansk sverd.

Symbolet for hopper fra Maestoso-linjen varierer en del fra stutteri til stutteri. Det er imidlertid ingen tvil om hvilken linje "kronen" tilhører. Symbolet kommer fra navnet Maestoso, som betyr "kongelig verdig" på italiensk. Kun i Romania brukes Mitra; biskopens hatt.

Symbolet for hopper fra Favory-linjen er i alle stutterier et kvadrat, kun i Piber et rektangel. Dette symbolet ble allerede brukt på statsstutteriet Radautz, som sannsynligvis er opprinnelsesstedet for brennemerkene for hopper. Det var også på Radautz at man begynte å avle brukshester som følge av det voksende behovet for hester landbruket. Radautz var også først med forskjellige brennemerker for stutteriet og for rasen lipizzaner. Denne nye måten å brennemerke hester på hadde til formål å tydelig tilkjennegi hestens opprinnelse, og stammer fra 1861. På den venstre sadelside fikk et føll først fars linjesymbol med nummer, og derunder mors symbol. På høyre sadelside fikk føllet et føllnummer. Først etter ett år fikk føllet stutterimerket.

Hopper fra den arabiske Siglavy-linjen er blitt merket med flere ulike symboler. Symbolet pil med to små streker har sitt opphav i det gamle arabersymbolet for Siglavy, og blir brukt i Topolcianky og Piber. I Ungarn derimot bruker man en trekant. Dette symbolet ble først brukt i Babolna i 1934, da de importerte sin første Siglavy Capriola hingst. Babolnas tradisjonelle araberstutteri ville ikke bruke Syglavy-symbolet på lipizzanere, og måtte derfor finne seg et nytt symbol. Symbolet måtte ikke være til å forveksle med noe annet, og helst enkelt og derfor valgte man en trekant.

Tulipansymbolet er en tulipan, det tidligere tegnet for frihetskamp i Ungarn. Farens symbol er en T.

Incitatos farssymbol er en I og morssymbolet en halv sirkel med åpningen oppover.

Stutteriene har alle sitt eget merke, og plasserer dem på forskjellige steder på hestene. I Topolcianky og Piber brenner man stutterisymbolet på venstre lår, i Szilvasvarad og Fagaras i høyre sadelside, og i Lipizza i venstre underkjeve.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.