Bli Medlem

Hvordan bli medlem i NLF?

Kontingent:

Kontingenten innbetales til:

Konto nr. 1594.48.69791
Norsk Lipizzanerforening

For de av dere som skal betale fra utlandet må dere benytte IBAN NO7815944869791 og BIC/Swift DNBANOKXXX

Ta kontakt med kasserer på e-post norsk.lipizzanerforening@gmail.com hvis du ønsker tilsendt giro. Send også en e-post til henne hvis du benytter tele-giro, slik at vi får korrekt navn og adresse på alle medlemmer. Velkommen som medlem i NLF!
Copyright © NLF 2012. All rights reserved.