Velkommen

Norsk lipizzanerforening (NLF) ble stiftet 23. august 1991, og består av en liten gruppe entusiastiske mennesker som arbeider til beste for denne berømte hesterasen.

NLF er medlem av "Lipizzan International Federation" (LIF). Dette er en organisasjon som arbeider internasjonalt for å bevare rasen, dens egenskaper og renhet. LIF krever at alle aner skal kunne tilbakeføres til de opprinnelige 8 hingster og 18 hoppefamilier, og stamboken er således lukket.

En av NLF's viktigste oppgaver er å spre kunnskap om og interesse for denne allsidige hesterasen, samt å fremme avlen i Norge.

Copyright © NLF 2012. All rights reserved.